Taller el Aprendiz de Chamán. Técnicas para aplicar chamanismo en occidente